Hebrew 3 לאחר הלידה

האם תעודת הלידה תכלול מידע כלשהו על תהליך הפונדקאות?

אתם, כהורים לעתיד, תהיו אלו שיהיו להם זכויות הוריות מלאות לתינוק, ושמותיכם הם אלו שיופיעו בתעודת הלידה, לא שמה של האם הפונדקאית.

מהם סיכויי ההצלחה של תהליך הפונדקאות?

שיעורי ההצלחה של הריון בהליך הפונדקאות מושפעים מכמה גורמים. גורמים אלו יכולים לכלול את הבריאות ואת כוחם של העוברים בהם נעשה שימוש אשר משמשים כתנאי עיקרי בהבאת הילד בתהליך הפונדקאות, בריאותה של האם הפונדקאית שלך ואת מרפאת ההפריה החוץ גופית שאיתה אתה עובד. מרפאת הפוריות שלך יכולה לעזור לך לקבוע את הסיכוי הטוב ביותר שלך להביא ילד בפונדקאות בנסיבות הספציפיות שלך. בנוסף, מרבית אנשי סוכנות הפונדקאות שלנו יבצעו העברות עוברים מרובות עד להשגת הריון בריא, מה שהופך את אחוזי ההצלחה של תהליך הפונדקאות לגבוהים מאוד ומעלה מאוד את שיעורי ההצלחה בלהביא ילד בתהליך הפונדקאות.

מהן אפשרויות המימון העומדות בפני עלות האם הפונדקאית?

לכל אם פונדקאית עלות שונה, אשר תלויה בגורמים שונים כגון המדינה שבה התהליך מתבצע )ארצות הברית או גרוזיה(, וותק האם הפונדקאית וכו’. ישנן אפשרויות שונות עבור מימון מסע הפונדקאות שלך, כמו הלוואות לצורכי פוריות, מענקי פונדקאות או קווי אשראי אישיים. לקריאה נוספת אודות יכולת מימון עלות הפונדקאות כנסו לפורום הפונדקאות שלנו בלחיצה זו.

איך מנוהלים התשלומים?

כל המימון הקשור לאם הפונדקאית יוחזק בחשבון נאמנות שמנוהל על ידי חברת נאמנות מנוסה בארצות הברית. זאת בכדי להבטיח כי כלל הכספים המגיעים עבור תשלומי האם הפונדקאית ועבור החזר ההוצאות הנלוות ישולמו במועד הנכון, על מנת למנוע בעיות עם עלות תהליך הפונדקאות. כל העניינים הכספיים יטופלו על ידי סוכנות הפונדקאות שלנו ny אשר מסירה רכיב זה ממערכת היחסים שלכם עם האם הפונדקאית, על מנת להימנע מסכסוכים ובכך לסייע בהצלחת הליך הפונדקאות.