מהי תכיפות הקשר לאורך מסע הפונדקאות?

תכיפות הקשר בין ההורים המיועדים ובין האם הפונדקאית משתנה בין מקרה למקרה. הקשר נקבע ומוסכם על ידי שני הצדדים במהלך תהליך ההתאמה בינך לבין האם הפונדקאית . ישנן תרבויות הסגורות מעט יותר מאחרות; עם זאת, מערכת היחסים והתקשורת מתפתחים ככל שהמסע מתקדם. נוסף על כך, ניתן להיות בקשר רציף דרך פורום הפונדקאות שלנו ולקבל עדכונים שוטפים ובזמן אמת על האם הפונדקאית והילד.

Begin your Journey with
Physician’s Surrogacy