האם תעודת הלידה תכלול מידע כלשהו על תהליך הפונדקאות?

אתם, כהורים לעתיד, תהיו אלו שיהיו להם זכויות הוריות מלאות לתינוק, ושמותיכם הם אלו שיופיעו בתעודת הלידה, לא שמה של האם הפונדקאית.

Begin your Journey with
Physician’s Surrogacy